Beslut om lokalisering är klart / Final Decision on the Location of the Cohesive Academic Environments

Högskolestyrelsen har beslutat om vilket campus respektive sammanhållen akademisk miljö lokaliseras till. Beslutet innebär att alla miljöer hålls samman och möjlighet till än mer kreativitet och utveckling av miljöerna skapas.
Montage med bild på Campus Borlänge och Campus Falun.
Ingen flytt sker innan nya Campus Borlänge är färdigt. Bilden är ett montage. Peter Efverström / Per Eriksson

Vid nya Campus Borlänge placeras följande sammanhållna akademiska miljöer:

 • Hum-sam
 • Teknik och data 

Vid Campus Falun placeras följande sammanhållna akademiska miljöer:

 • Hälsa och välfärd
 • Medier
 • Språk
 • Utbildning och lärande

Beslutet innebär att ämnena filosofi, historia, religionsvetenskap, sociologi och statsvetenskap flyttar till Campus Borlänge. Ingen flytt sker innan nya Campus Borlänge är färdigt.

Institutioner vid (nya) Campus Borlänge:

 • Institutionen för information och teknik
 • Institutionen för kultur och samhälle

Institutioner vid Campus Falun:

 • Institutionen för lärarutbildning
 • Institutionen för språk, litteratur och lärande
 • Institutionen för kultur och samhälle (avdelningen för medieproduktion)
 • Institutionen för hälsa och välfärd
Senast granskad:
Senast granskad: