Nu tar vi fram arbetsmiljömål

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu skapas arbetsmiljömål för Högskolan Dalarna, detta som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet och du kan bidra med dina tankar och idéer.
Person inomhus står skriver på stort blädderblock kontor.
Ambitionen är att arbetsmiljömålen ska börja gälla under 2024. Ulrika Lundholm Ericsson

Enligt lag är arbetsgivare skyldiga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Syftet är att göra arbetsmiljöarbetet till en naturlig del av den dagliga verksamheten. En del i detta arbete är att sätta upp arbetsmiljömål för verksamheten och det är något som avdelningen för HR tillsammans med huvudarbetsmiljöombuden just nu arbetar med.

–  I första skedet granskat vi resultat från tidigare medarbetarundersökningar och OSA-enkäter samt gör en självskattning av vårt befintliga systematiska arbetsmiljöarbete. Vi diskuterar samtidigt vad som är bra hos oss på högskolan och som vi vill behålla. En annan utgångspunkt är vår arbetsmiljöpolicy. Där står bland annat att vår arbetsmiljö ska präglas av en god samverkan, öppenhet och gemenskap samt jämställdhet och ömsesidig respekt, säger Elin Andersson, HR-specialist, avdelningen för HR. Och konstaterar:
Vi kommer alla behöva bidra och arbeta tillsammans för att nå målen. Vi är ju trots allt varandras arbetsmiljö.

Arbetsmiljömål kan handla om exempelvis att högskolans chefer har tillräckliga kunskaper för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete eller att vi upplever att vi har en god arbetsmiljö på högskolan.

Idéer om arbetsmiljömål?

Om du har förslag, synpunkter eller funderingar kring arbetsmiljömålen är du välkommen att maila dem till arbetsmiljomal-hr@du.se

Kontakt
Senast granskad:
Senast granskad: