Är du intresserad av att representera din verksamhet i Hållbarhetsrådet?

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vi söker dig som vill bidra med ditt engagemang och din kompetens inom området hållbar utveckling. Anmäl ditt intresse senast 18 juni.

Nu är det dags att utse ledamöter till Högskolan Dalarnas råd för hållbar utveckling för de nya institutionerna, samt två ledamöter för det högskolegemensamma verksamhetsstödet. Vi söker dig som vill bidra med ditt engagemang och din kompetens inom området hållbar utveckling! 

Som ledamot i Hållbarhetsrådet är du en viktig kommunikationslänk mellan rådet och den del av verksamheten som du representerar. Det innebär att du förväntas återrapportera rådets prioriteringar, men också inhämta synpunkter från verksamhetens perspektiv. Detta sker bland annat genom att du adjungeras till institutionernas ledningsråd eller annat lämpligt forum.

Vill du anmäla ditt intresse?

Intresseanmälan ska innehålla en kort text där du redogör för din kompetens och ditt engagemang i frågan. Då detta är ett uppdrag i tjänst är det viktigt att du stämmer av med din närmaste chef. Det är prefekt som utser ledamot för respektive institution och högskoledirektör som utser ledamöter för det högskolegemensamma verksamhetsstödet. 

Välkommen med din intresseanmälan senast 18:e juni 2021.

Kontakt
Universitetsadjunkt arbetsvetenskap
Prorektor (Tjänstledig)
Senast granskad:
Senast granskad: