Aktuella högskolepedagogiska teman, workshoppar under höstterminen

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Är du ny som lärare eller är en lärare som söker inspiration för att utveckla din undervisning? Under höstterminen har du möjlighet att delta i en eller flera workshoppar kring aktuella högskolepedagogiska teman som NGL-centrum bjuder in till.

Det främsta syftet med dessa tillfällen är att du som ny lärare ska öka din grundläggande kunskap om din nya roll. Du får ta del av praktiska verktyg och praktiskt agerande, samt ges utrymme att reflektera över lärarrollen både utifrån dig själv och i förhållande till de studenter du ska möta.

Du kommer att introduceras till ett tänkande kring högskolepedagogiska frågor som ökar din förmåga att fatta beslut i undervisningen som gagnar alla studenters lärande. Därtill får du möjlighet att möta nya kollegor. Undervisningsformen i workshopparna är interaktiv och bygger på aktivt deltagande.

Med stöd i teori och forskningsresultat kommer du att få möjlighet att analysera, diskutera och utveckla din undervisning inom det egna ämnesområdet. Du kommer också att få möjlighet att dela med dig av dina och ta del av andras erfarenheter.

Frågor kring anmälan
Daniel Olsson
Frågor om upplägg och innehåll
Marie Tapper
Senast granskad:
Senast granskad: