Aktivering av multifaktorinloggning för samtliga medarbetare / Activation of multifactor authentication for all employees

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

För att skydda högskolans användare mot så kallat nätfiske införs multifaktorinloggning. Det innebär att du får en begäran om att ange ytterligare information i samband med att du loggar in i högskolans system. This information is available in English.

Avdelningen för IT och digital infrastruktur arbetar kontinuerligt och systematiskt för att bevaka och stärka säkerheten i högskolans IT-infrastruktur. Det har skett en kraftigt ökad aktivitet för att försöka komma över information om våra användarkonton genom så kallat nätfiske. För att försvåra detta och skydda högskolans användare har det fattats beslut om att snarast införa obligatorisk registrering av multifaktorinloggning (MFA) för alla på Högskolan Dalarna.

Multifaktorinloggning, även kallad tvåstegsverifiering, innebär att du får en begäran om att ange ytterligare information i samband med att du loggar in. Förutom att ange användarnamn och lösenord behöver du verifiera dig med ytterligare en så kallad faktor. Denna faktor kan vara en applikation i din telefon eller en kod skickad till dig som sms. Multifaktorinloggning kommer inte att begäras vid varje inloggning utan endast när systemet upptäcker att något förändrats, exempelvis att du loggar in från ny plats eller med ny enhet.

Hjälp med multifaktorinloggning

Hur du gör en multifaktorinloggning (faq.du.se)

Om du misslyckas med aktiveringen efter att ha följt guider och instruktioner, hör av dig till support@du.se

Senast granskad:
Senast granskad: