30 000 följare på LinkedIn – det firas med kurs i digitalt nätverkande

Det är med glädje vi meddelar att Högskolan Dalarna har uppnått en imponerande följarskara på hela 30 000 personer på LinkedIn. Det är en milstolpe som markerar vår ökande digitala närvaro och också betonar vikten av att vara närvarande på plattformar som LinkedIn.
Montagebild och collage text på bild:30 000

LinkedIn är mer än bara en social plattform; det är ett kraftfullt verktyg för att bygga professionella relationer och utöka vår räckvidd som högskola. Genom nätverkande på LinkedIn öppnar vi dörrar till samarbeten, rekrytering av talanger och ökad synlighet för vår forskning. Det är också en plats där vi kan fortsätta att engagera våra alumner och hålla dem anslutna till Högskolan Dalarna.

Kurs i digitalt nätverkande på Linkedin

För att hjälpa dig att dra nytta av LinkedIn och dess möjligheter, erbjuds du nu att lära dig mer om att nätverka på plattformen. Kursen kommer att ge dig praktiska råd och tips om hur du använder LinkedIn, som ett verktyg för karriärutveckling, professionell tillväxt och spridning av information eller forskning.

  • 6 december klockan 15–16: På Campus Falun, max 10 personer
  • 7 december klockan 15–16: Digitalt, max 10 personer

Det är också möjligt att boka en separat kurs för en grupp på cirka 10 personer, till exempel en forskargrupp, vid annat tillfälle. Hör av dig om du önskar boka in ett sådant tillfälle.

Anmäl dig till:

Avdelningen för kommunikation

kommunikation@du.se

Anledningar till närvaro på LinkedIn

  • Synlighet: LinkedIn ger oss en plattform att dela våra forskningsresultat och expertis med en bredare publik, till exempel med professioner utanför akademin. Genom att publicera innehåll och delta i branschdiskussioner kan vi öka vår synlighet och påverka utvecklingen inom våra forskningsområden.
  • Nätverkande: LinkedIn ger oss möjlighet att ansluta med nuvarande och potentiella studenter, alumner, kollegor, företag och partners. Genom att nätverka på plattformen kan vi skapa starka relationer och möjliggöra samarbete som gynnar både våra studenter och vår forskning.
  • Forskning: LinkedIn kan användas för att sprida forskningsresultat såväl inom akademin som till professioner i omgivande samhälle. Det lämpar sig också för att stärka det personliga varumärket, knyta samverkanspartners och samla in aktuell kunskap och behov om det egna forskningsfältet.
  • Rekrytering: Många studenter och akademiker använder LinkedIn för att söka efter utbildningsmöjligheter och jobb. Genom att vara närvarande på LinkedIn ökar vi våra chanser att nå ut till talangfulla studenter och rekrytera kompetent personal och forskare.
  • Alumnrelationer: För vår gemenskap av alumner är LinkedIn en plats där de kan fortsätta att vara en del av Högskolan Dalarna och hålla sig uppdaterade om våra framsteg och aktiviteter. Vi bör värna om att våra studenter är de bästa ambassadörerna för potentiella studenter. 
Kontakt
Avdelningen för kommunikation
Senast granskad:
Senast granskad: