Konferens

Välkommen till KTP-dagen 2022

I KTP gynnas både näringsliv och lärosäte genom kunskapsväxling och samverkan, samtidigt som vi ökar företagens och regionernas konkurrens- och kompetenskraft. Kom och hör mer om samverkansmodellen och hur den fungerar i praktiken!
Datum: , kl 13:00 - 16:00
Sista anmälningsdag:

Under eftermiddagen får vi bl.a ta del av resultaten av de två mycket framgångsrika programmen KTP Science och KTP Energi 2.0 (Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle), som pågick 2018-2022.

KTP dagens återkommande höjdpunkt är presentationerna från de pågående KTP-delprojekten. Detta med KTP projektledare, företag och akademiska coacher från hela Sverige inom programmet KTP Energi Sverige. Högskolan Dalarna är projektägare och arbetar tillsammans med Högskolan i Gävle, Högskolan Kristianstad, Mälardalens Universitet, Mittuniversitet, Luleå Tekniska Universitet, IUC Norr och IUC Z-Group, för nationell spridning av KTP-modellen.

Klicka på anmälan för att ta del av programmet.

Varmt välkomna!

För mer information kontakta
Senast granskad: