Viktiga datum

Val till institutionens ledningsråd, IL

Nu öppnar vallokalen för valet till institutionens ledningsråd, IL.
Datum: , kl 01:00 - , kl 00:00
Lokal: Vallokalen (nås via medarbetarwebben)

Valet till institutionens ledningsråd, IL, pågår under hösten 2022 för att utse kollegiala ledamöter för den kommande mandatperioden. Ledningsråden diskuterar många löpande ärenden och hanterar även frågor av strategisk karaktär inom både utbildning och forskning. 

Ta del av valbara och läs mer om valet

Senast granskad: