Forskningsseminarium

Utbildningsvetenskapliga seminariet

Lokal praktikutveckling på vetenskaplig grund: vad visar forskning, vad erfar lärare?

Datum: , kl 13:00 - 14:30
Plats: Campus Falun
Lokal: C335 och zoomrum 112
Presentatör: Mattias Gradén och Sara Irisdotter Aldenmyr

Mattias Gradén och Sara Irisdotter Aldenmyr presenterar ett pågående utvärderings- och forskningsarbete som tar sin utgångspunkt i de erfarenheter som lärare, skolledare och forskare gjort efter att ha samverkat inom ramen för projektet Lokal praktikutveckling, LP. LP utgör en väsentlig del i Högskolan Dalarnas arbete inom ramen för det statliga projektet ULF (Undervisning, lärande, forskning), där Högskolan Dalarna ingår via Umeå universitet. Syftet med utvärderingsarbetet är att ta lärdom av erfarenheter som deltagare gjort och utveckla arbetsformen och projektidén vidare. Forskningssyftet handlar på ett övergripande plan om att bidra med kunskap om ingångsvärden som olika aktörer har med i samverkan och vilken typ av kunskap som genereras i samverkan.

För mer information kontakta
Tarja Alatalo
Proprefekt forskning
Senast granskad: