Anmälan: Trygghet i hemmet för äldre personer genom smart teknik

Fyll i formuläret för anmälan till forskningsseminarium "Trygghet i hemmet för äldre personer genom smart teknik" den 23 november 2023.

Jag godkänner att Högskolan Dalarna får spara och behandla de personuppgifter jag anger i detta formulär för att kunna hantera mitt ärende. Jag kan ångra detta samtycke om inte annan lag eller bestämmelse förhindrar detta. Ta del av eller återkalla dina registrerade uppgifter genom att kontakta dataskyddsombudet via dataskydd@du.se. På Högskolan Dalarnas webbplats kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Senast granskad:
Senast granskad: