Välkommen till Högskolans Dalarnas läsgrupp

Läsgruppen har en träff måndag 19 juni.

Datum: , kl 15:15 - 16:45
Plats: Campus Falun (Sophie) och digitalt

Litteratur

"Skör demokrati. Det öppna samhällets motkrafter i svensk offentlig debatt, kultur och forskning". 

Boken är en antologi utgiven av Fri tanke 2022. Den finns även att köpa som e-bok.

Förlaget om boken

”Häromåret firade Sverige 100 år som demokrati, men trots att vi har demokratiska val och fri åsiktsbildning finns det anledning att vara orolig. Utöver en illavarslande global utveckling där många länder rör sig åt ett auktoritärt håll, har vi en rad problem på hemmaplan. Allt oftare tycks vi höra om människor som blir godtyckligt uppsagda från sina tjänster, journalister och kulturarbetare som är så rädda för att bli av med sitt jobb att de bedriver självcensur, manipulationer av språket för att stänga ute vissa grupper och avancerad detaljstyrning av förvaltning såväl som våra universitet vilket ska vara alla medborgare till gagn. I Skör demokrati ger en namnkunnig skara skribenter, akademiker och debattörer perspektiv och förslag på lösningar på några av de problem som vårt demokratiska samhälle idag har att ta itu med. Redaktörer för boken är Sten Widmalm, professor i statskunskap, och Thomas Persson, docent i statskunskap. De är bägge verksamma vid Uppsala universitet.”

Ingen anmälan behövs och alla är välkomna att delta.

För mer information kontakta
Mikael Berglund
Verksamhetssamordnare
Senast granskad: