Träff med högskolans läsgrupp

Välkommen till träff med högskolans läsgrupp. Denna gång med boken "Genusdoktrinen" i fokus. Ingen föranmälan behövs.
Datum: , kl 15:15 - 16:45
Plats: Campus Falun
Lokal: Selma

Om boken "Genusdoktrinen" av Ivar Arpi och Anna-Karin Wyndhamn (förlag Fri tanke, 2020):

Vad händer när tanken blir ofri i jämställdhetens namn?

En revolution sveper genom våra universitet. Den kallas jämställdhetsintegrering och används som täckmantel för en radikal och djupgående process. Kvinnor kvoteras in, bakom lyckta dörrar. Forskare tystnar av rädsla för repressalier. Kunskapen snedvrids när forskningsmedel villkoras med att man måste anlägga ett genusperspektiv – om det så är glaciärer, mumintroll eller brofästen man forskar om. Det som nu sker på universiteten påverkar snart hela samhället. 

Liksom tidigare kommer tidpunkt och litteratur för kommande tillfällen att behandlas vid träffen. 

För mer information kontakta
Senast granskad: