Öppen föreläsning

Symposium om Karbala

Religionsvetenskapsämnet och Humanioraseminariet inbjuder till ett kortare föredrag om Karbala som händelse, fenomen och politiskt formerande kraft inom islam.

Datum: , kl 13:00 - 16:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Biblioteket
Arrangör: Religionsvetenskap och Humanioraseminariet
Föreläsare: Torsten Hylén, David Thurfjell, Mohammad Fazlhashemi, Susanne Olsson, Oliver Scharbrodt, Jonas Svensson
För mer information kontakta
Ingela Visuri
Universitetslektor religionsvetenskap
Tomas Axelson
Professor religionsvetenskap
Senast granskad: