STINT Strategic Grants for Internationalisation

STINTs program Strategic Grants for Internationalisation är nu öppet! Programmet vänder sig till lärosätesledningen och stödjer strategiska initiativ som bygger på eller drar nytta av eldsjälars erfarenheter och drivkraft och tydligt bidrar till integrerad internationalisering.

Datum: -
Sista anmälningsdag:

Syftet med Strategic Grants for Internationalisation är att bidra till förnyelse och utveckling av internationalisering på lärosätesnivå.

Extra medel för yngre forskares mobilitet: För att ge yngre forskare möjlighet att delta i strategiska internationella projekt och tidigt kunna bygga upp internationella nätverk, erbjuds extra medel för yngre forskares mobilitet. Detta mot bakgrund av att de på grund av pandemin har haft begränsade möjligheter att vistas utomlands under sin hittillsvarande karriär.

Mer information om programmet samt länk till ansökan

För mer information kontakta
Internationaliseringssamordnare
Senast granskad: