Forskningsseminarium

RECAST-seminarium om kris- och beredskapsfrågor

Säkerhetsläget i Sveriges närområde, klimatförändringarna och risken för nya pandeminer: det är några av de faktorer som pekar på vikten av ett starkt totalförsvar. Vid dagens RECAST-seminarium presenteras ett nytt forskningsprojekt inriktat på kris- och beredskapsfrågor.

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: F134
Arrangör: Rådet för hållbar utveckling / RECAST
Presentatör: Lars Hultkrantz och Lena Nerhagen

För att bygga upp och upprätthålla ett motståndskraftigt samhälle behövs en god samverkan mellan offentliga och privata aktörer liksom med civilsamhället. För att möta upp mot detta har Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) 2024 startat ett treårigt forskningsprojekt inriktat på kris- och beredskapsfrågor – SNS Beredskapskommission. Lars Hultkrantz, professor emeritus i nationalekonomi vid Handelshögskolan, Örebro universitet, och Lena Nerhagen, doktor i nationalekonomi vid Högskolan Dalarna, kommer att presentera projektet och hur det förhåller sig till tidigare forskning och till pågående förändringar av svensk försvarsberedskap. Seminariet genomförs på engelska.

Invitation in English

Läs en längre beskrivning av seminariet på RECAST webbplats

För mer information kontakta
Lena Nerhagen
Universitetslektor nationalekonomi
Senast granskad: