Kurs i forskningskommunikation för forskare

Vill du bli bättre på att kommunicera din forskning, lära dig mer om olika kommunikationsverktyg och få tips på hur du kommunicerar med olika målgrupper?
Datum: , kl 00:00 - , kl 00:00
Plats: Online

Forskare vid universitet och högskolor bland VAs medlemsorganisationer har nu en unik möjlighet att lära sig mer om forskningskommunikation genom en webbaserad tvådagarskurs under hösten 2022.

Kursen vänder sig till disputerade forskare från alla ämnesområden och ges på svenska. Kursinnehållet utgår från aktuell forskning inom forskningskommunikation men kommer också formas utifrån de behov, förutsättningar och önskemål som finns bland kursdeltagarna. Du kommer både få lära dig mer om strategiska frågor som hur, var och när man bäst kommunicerar, såväl som att förbättra dina praktiska färdigheter i mötet med olika målgrupper. 

Anmälan

Kursen är helt onlinebaserad och sker via Zoom den 17–18 november. Det finns ett begränsat antal platser. Sista dag för anmälan är 15 augusti. 

Anmäl dig här

Mer information

Kommunikationskurs för forskare, på Vetenskap och allmänhets webbplats. 

Ta kontakt med Gustav Bohlin på Vetenskap och allmänhet om du har frågor om kursen. 

Senast granskad: