Informationsmöte om utbytestjänstgöring i Norden

Universitets och högskolerådet berättar om möjligheterna som finns för statsanställda att åka på utbytestjänstgöring. Att åka på utbyte en kortare period ökar både den enskilda medarbetaren, men även myndighetens internationella kompetens, och ger ett stort internationellt nätverk.

Datum: , kl 09:00 - 10:00

Känner du till möjligheterna statsanställda har för utbytestjänstgöring? Att åka på en utbytesperiod till ett annat land eller till EU:s generaldirektorat ökar den internationella kompetensen i myndigheten. Det ger en unik chans till samarbete mellan olika länder och ökad kunskap om hur arbetet i EU fungerar. 

Läs mer om utbytestjänstgöring och se vilka möjligheter som finns.

Senast granskad: