Informationsforum 1: Lokalisering av sammanhållna akademiska miljöer

Ta del av en presentation om hur processen för arbetet ser ut, varför arbetet görs och vad det ska leda till. Forumet är öppet för alla medarbetare och är digitalt. 

Händelsen har passerat

Datum: , kl 09:00 - 09:30
Plats: Digitalt via Zoom

Arbetet för att utveckla de sex sammanhållna akademiska miljöerna vid högskolan fortsätter. En översyn av var respektive miljöer ska vara placerad, på Campus Falun eller Campus Borlänge, pågår under våren 2023.

Under informationsforumet kommer du som medarbetare att få information om hur översynen går till – hur processen ser ut, hur du kan vara delaktig och framförallt varför detta arbete görs. Informationen ges på svenska.

Delta via Zoom

Informationsforumet kommer vara en återkommande aktivitet under våren 2023 som ett led i att erbjuda enkel tydlig information om arbetet. Forumet erbjuder inte möjlighet till dialog, men det kommer vara möjligt att ställa frågor via chatten som följs upp.  

Senast granskad: