Horisont Europa: vad, varför och hur?

Lär dig mer om grunderna i Horisont Europa! Vilka finansieringsmöjligheter finns och hur fungerar programmet egentligen? Vinnova vägleder genom EU:s ramprogram och EU:s webbportal för att du ska känna igen strukturen, hitta rätt utlysning och se möjligheterna för dig och din forskning/organisation.

Datum: , kl 13:00 - 14:30
Plats: Vinnova och digitalet
Sista anmälningsdag:

Med ramprogrammet Horisont Europa fortsätter EU arbetet med att stärka effekten av forskning och innovation som tar sig an stora globala samhällsutmaningar. Horisont Europa har en budget på över 95 miljarder euro och pågår 2021–2027. Varmt välkommen att delta på detta informationsmöte där vi förklarar ramprogrammets struktur och innehåll. Registrering från 12:30.

Horisont Europa är till för alla typer av organisationer (näringsliv, offentlig sektor, forskningsinstitut, universitet, högskolor, företag, industri och civilsamhälle). Programmet har fokus på vetenskaplig excellens, teknisk utveckling och innovation, samt resultat som bidrar till att lösa gemensamma samhällsutmaningar.


Övergripande agenda:
  • Introduktion till Horisont Europa
  • Vilka möjligheter finns det och vilket stöd kan jag få?
  • Frågestund
  • Hur hittar jag rätt?
  • Frågestund                        
     

Observera att det här är ett hybridmöte och att det kommer att hållas på svenska. Vi har begränsat antal platser: max 50 deltagare på plats och max 300 digitala deltagare. Om mötet blir fullbokat så upprättas en väntelista. Mötet kommer inte att spelas in.

Vi avslutar med fika och möjlighet till nätverkande för de som deltar på plats.

För mer information kontakta
Senast granskad: