Forskningsseminarium

Erfarenheter av kvalitetssystemet för digital kompetens DigiCompEdu

Lotta Fröjdfeldt är universitetsadjunkt och pedagogisk utvecklare vid Mälardalens universitet, som nyligen genomfört en granskning av personalens digitala kompetens, delar deras erfarenheter av DigiCompEdu som kompetensbedömningssystem.

Datum: , kl 13:30 - 16:30
Plats: Campus Falun
Lokal: A043
Arrangör: Forskningsprogrammet Nätburen undervisning
Presentatör: Lotta Fröjdfeldt
För mer information kontakta
Senast granskad: