Anders Kjellsson försvarar sin licentiatuppsats

Anders Kjellsson försvarar sin licentiatuppsats "Om bildningens utmaningar och möjligheter i den svenska grundskolan".
Datum: , kl 10:00
Plats: Campus Falun

Lokal meddelas närmare seminariet.

Respondent

Anders Kjellsson, doktorand i pedagogiskt i arbete, Högskolan Dalarna

Opponent

David Sjögren, docent i historia och universitetslektor i pedagogik med inriktning mot lärarutbildning, Uppsala universitet

Betygsnämnd

Andreas Nordin, docent i pedagogik, institutionen för pedagogik och lärande, Linnéuniversitetet

Carola Nordbäck, docent i historia, Mittuniversitetet

Mikael Berg, docent i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Ersättare betygsnämnd

Maria Deldén, universitetslektor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Huvudhandledare

Juvas Marianne Liljas, docent i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Ordförande licentiatseminariet

Mats Tegmark, docent i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Senast granskad: