Forskningsseminarium

Högre seminarium: nätburen undervisning

Etiska aspekter av AI i högre utbildning och forskning.

Datum: , kl 15:00 - 16:30
Plats: Endast digitalt
Arrangör: Forskningsprogrammet Nätburen undervisning
Presentatör: Sonja Bjelobaba, Forskare i forskningsetik vid Uppsala Universitet

Sonja Bjelobaba från Uppsala universitet, som forskar om akademisk integritet.

För mer information kontakta
Senast granskad: