Uppehållstillstånd för studier

Studenter som inte är medborgare i ett EU/EES-land måste ansöka om uppehållstillstånd för studier hos Migrationsverket när de blivit antagna.

Uppehållstillstånd

Studenter som inte är medborgare i ett EU/EES-land måste ansöka om uppehållstillstånd för studier hos Migrationsverket när de blivit antagna. Handläggningstiden hos Migrationsverket är ofta flera månader, därfär är det viktigt att studenterna ansöker om uppehållstillstånd direkt efter att de fått sitt antagningsbesked.

Första steget är att betala studieavgiften för första terminen. När studieavgiften är betald registreras det i LADOK och samtidigt sker en automatisk uppdatering till Migrationsverket med information om att betalning är gjord.

Migrationsverket kräver heltidsstudier och att studenten kan försörja sig själv för att bevilja uppehållstillstånd på grund av studier. Det görs också en utredning kring avsikten med studierna.

Vad som ska laddas upp och hur processen går till framgår på Migrationsverkets hemsida. Vi rekommenderar alltid studenterna att ansöka online till Migrationsverket.

Uppehållstillstånd för studier beviljas maximalt 12 månader åt gången. Om studierna pågår längre måste studenten ansöka om en förlängning hos Migrationsverket. Det finns krav på hur många poäng man ska ha tagit för att få förlängt uppehållstillstånd. Om orsaken är försening i studierna krävs också intyg om orsaken till förseningen. Migrationsverket har en checklista och exempel på hur intyg om försening i studierna kan skrivas.

Senast granskad: