Reserver

Sökande som inte fått en plats på en utbildning de sökt blir reservplacerade. Reserver kan erbjudas en plats som en antagen student lämnat återbud till, eller erbjudas en plats om antalet platser på utbildningen utökas.

Reservantagning  

Reservantagning utförs av studieadministrationen efter underlag från institutionerna. Studenter som blir reservantagna får information om vad de behöver göra för att ta sin plats i anspråk via mail i samband med att de blir antagna. Ingen reservantagning sker via telefon.

Hänvisa alltid studenter att mejla support@du.se för frågor om reservantagning.

Senast granskad:
Kontakt
Senast granskad: