Registreringsuppföljning

Vi följer under terminen löpande upp registrerade studenter och deras avsikt att läsa utbildningen de är registrerade på. Det gör vi genom utskick med information om fördelarna med att göra avbrott

Registreringsuppföljning

Högskolan har i uppdrag att följa upp registrerade studenter, bland annat för att försöka motverka att studenter är registrerade på utbildningar som de inte avser att genomföra.

Sedan hösten 2020 hanterar Studentservice utskicken till registrerade studenter. Utskicken sker fyra gånger per termin cirka 2 veckor efter kursstart var femte vecka. Rutinen kallas också ibland för treveckorskontrollen.

Gör studenten avbrott inom tre veckor från kursstart så tas registreringen bort helt och hållet. Studenten kan därmed söka och konkurrera om en plats igen. Studenten räknas också bort från de studenter som högskolan får ersättning för.

Gör studenten avbrottet senare än tre veckor efter kursstart står avbrottet kvar i Ladok, och studenten behöver ansöka om omregistrering, om den vid ett senare tillfälle vill avsluta kursen.

Utskick på svenska

Hej,

Du är registrerad på en kurs som nyligen har startat på Högskolan Dalarna. Detta mail skickas till alla registrerade studenter hos oss för att informera om fördelarna med ett tidigt avbrott om du inte läser kursen.

Om du läser kursen ska du inte meddela oss något eller göra något avbrott i Ladok.

Om du gör ett avbrott på kursen inom tre veckor från kursstart räknas det som ett tidigt avbrott. Ett tidigt avbrott innebär att din registrering tas bort, vilket gör att du kan söka kursen på nytt och konkurrera om en ny plats på kursen. Om du gör ett avbrott senare eller låter din registrering vara kvar måste du ansöka om omregistrering om du vill läsa kursen vid ett senare tillfälle. Omregistrering sker i mån av plats. Det är alltså fördelaktigt för dig att göra ett avbrott inom tre veckor från kursstart om du inte avser att läsa kursen den här terminen. 

Avbrott på kurs lägger du själv in via www.student.ladok.se

Mer information om omregistrering hittar du här: www.du.se/sv/registrering

Observera att du inte kan svara på detta mejl. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta support@du.se

Utskick på engelska

Dear Student,

You are registered in a course that recently started at Dalarna University. We are sending this email to all registered students to inform you of the advantages of so-called early discontinuation of studies (tidigt avbrott).

If you do plan to take the course this term, then you do not need to contact us about anything relating to this email.

An early discontinuation is when you decide within the first three weeks of the course that you do not want to take it. What happens is that your registration is withdrawn, and you will be able to reapply to the same course at a later date. Note that you will still have to compete for a place just like you did the first time you applied to take the course. The advantage is that if you dont take the course this term and you dont choose to do an early discontinuation, you need to apply for 
re-registration if you want to take the course at a later date.

If you decide not to take the course, you cancel your registration yourself on Ladok: www.student.ladok.se

For more information about re-registration, please go to: www.du.se/en/registration

Note: you cannot respond to this email; however, if you have any questions, please contact support@du.se

Senast granskad:
Kontakt
Datum för utskick

Följande datum kommer registreringsuppföljning skickas ut under hösten 2022

  • 2022-09-12
  • 2022-10-17
  • 2022-11-21
  • 2022-12-19
Senast granskad: