Registrering

Genom att registrera sig tar studenter sin plats i anspråk. Registrering är en förutsättning för att studenten ska vara berättigad studiemedel från CSN, få tillgång till bland annat Learn och ha rätt att delta i undervisning. Registrering är också det som genererar ersättning till högskolan.

Registrering

Antagna studenter registrerar sig själva på sina kurser via Ladok för studenter. Registreringsperioden öppnar alltid måndagen två veckor före kursstartsveckan och är öppen till och med söndagen före kursstartsveckan. Det är genom att registrera sig som studenten tar sin plats i anspråk.

Missad registrering

Har en student missat att registrera sig under registreringsperioden måste studenten själv mejla till support@du.se för att om möjligt registreras i efterhand. Mejlet är det underlag som Högskolan Dalarna behöver för att påvisa att studenten vill ta sin plats i anspråk.

Studieadministrationen registrerar studenten om utbildningen fortfarande är öppen för sena anmälningar och inga reserver finns.

Om det finns reserver, eller om utbildningen är stängd för sena anmälningar behöver studieadministrationen godkännande från institutionen för att registrera studenter efter registreringsperiodens slut.

Antagen efter utbildningens start

En student som antagits efter utbildningens start måste själv mejla till support@du.se för att om möjligt registreras i efterhand. Mejlet är det underlag som Högskolan Dalarna behöver för att påvisa att studenten vill ta sin plats i anspråk.

Hör studenten av sig inom 48 timmar efter att den har blivit antagen eller om tillfället är öppet för sen anmälan och det inte finns reserver registreras studenten av studieadministrationen.

Hör studenten av sig senare än 48 timmar behöver studieadministrationen ett godkännande från institutionen för att registrera studenter i efterhand.

Avbrott

En student som inte längre vill vara registrerad på en utbildning ska själva göra avbrott på både kurser och program via Ladok för studenter.

Återbud

En student som inte längre vill ta sin erbjudna plats i anspråk ska lämna återbud. Återbud görs fram till och med söndagen före kursstart via antagning.se. Efter utbildningens start lämnar studenterna in återbud via Ladok för studenter.

Hänvisa alltid studenter att mejla till support@du.se för frågor om registrering, avbrott eller återbud.

Senast granskad: