NyA-webben

NyA-webben är en webbaserad kopia av NyA, systemet för anmälan och antagning.

NyA-webben

Personal på högskolan har möjlighet att få tillgång till en webbaserad kopia av systemet för anmälan och antagning, NyA-webben. På NyA-webben kan du göra utsökningar på sökande med personuppgifter, deras meriter, inskickade dokument samt även skapa sökandelistor och statistiklistor för utbildningar vid HDa. Även granskning och bedömning av vissa ansökningar, som exempelvis ansökningar till senare del av program, görs via NyA-webben.

Nya användare som behöver ha tillgång till NyA-webben skickar ett mejl till support@du.se med information om vilken institution du tillhör och vilken roll du har så vi kan lägga på rätt behörighet.

OBS: Välj institution "Högskolan Dalarna" i stället för er institution när du vill söka fram kurspaket på NyA-webben.

Användarstöd

Du hittar mer information om NyA-webben, som exempelvis manualer, på NyA:s användarstöd (uhr.se). Första gången får du ansöka om att få inloggning. Du använder din högskoleinloggning för att logga in efter att du har fått tillgång till sidan.

Senast granskad:
Senast granskad: