Uppgradering av Linnea

Fredag 6/5 uppdateras Linnea med en ny struktur och delvis nytt gränssnitt.

Under eftermiddagen fredag 6/5 kommer Linnea att uppgraderas till en ny version. Den nya versionen innebär förändringar i gränssnitt och menysystem. Djupanalysdelen tas bort och startsidan förändras för att underlätta navigering och reducera antal klick. Innehållet är detsamma som tidigare, men paketeringen är ny. 

I den nya versionen ger startsidan direktåtkomst till delar som tidigare låg under Djupanalys. Ikonerna representerar de olika områdena. Under 'Övrigt innehåll' återfinns Bak & framgrund, Studentenkät och UKÄ-statistik. 

För att återvända till startsidan används hemknappen (husikonen) i vänstra övre hörnet.


Urvalslistor som förekommer i de flesta delar av Linnea förändras i utseende och funktion. Alla urvalslistor har nu inbyggd sökfunktion samt inbyggd meny för markeringsval. 
imagez8gn8.png

 

urvallist2_markerad.jpg


Nedan visas exempel på den nya menystrukturen. För ingång Anmälan & antagning visas de olika delområdena i den övre menyn och de ingående rapporterna i den vänstra trädstrukturen. 

 

Senast granskad:
Senast granskad: