Överklagande

Överklagande...

Överklagande

I antagningsbeskeden meddelas beslut om behörighet och det beslutet har de sökande rätt att överklaga. Ett överklagande måste ha kommit in inom tre veckor från det att den sökande tagit del av sitt antagningsbesked. Det görs enklast via ett formulär på antagning.se där även mer information finns, Att överklaga (antagning.se) När en överklagan kommer in måste antagningsfunktionen skyndsamt behandla den. Om vi ser att det finns anledning att ändra beslutet kan vi göra det. Om vi står fast vid beslutet att någon är obehörig ska ärendet skickas till ÖNH (Överklagandenämden för högskolan) tillsammans med ett yttrande. Därför är det viktigt att vi har fått en motivering i de fall vi har skickat en fråga om bedömning av behörighet till er.

Senast granskad:
Senast granskad: