Litteraturlistor

Litteraturlistor ska vara publicerade senast 30 dagar före kursstart, och de hanteras i applikationen Litteraturlistor på webb (LPW). Genom att använda LPW säkerställer Högskolan arkivering och utsökning av litteraturlistor.

Litteraturlistor

Litteraturlistor till kurser hanteras i applikationen Litteraturlistor på webb (LPW). Litteraturlistor som skapas till våra kurser ska enligt högskolans regler vara tillgängliga för studenter senast 30 dagar före kursstart. Som statlig myndighet är vi skyldiga att arkivera listorna och se till att de går att söka ut i efterhand.

LPW tillgodoser alla dessa behov då det, förutom att användas för skapandet och publicerandet av litteraturlistor, även fungerar som både sökfunktion och arkiv. Alla litteraturlistor går att hitta via sökfunktionen på du.se

Du når LPW genom Mina Litteraturlistor (LPW) under Fler verktyg på startsidan för medarbetarwebben, eller genom länken i menyn till höger. Där skapar och hanterar du alla litteraturlistor.

Under rubriken Bilagor finns dels en manual för själva applikationen LPW, dels ett dokument med information om hur hela processen med litteraturlistor ser ut.

För utbildning i LPW och handhavandefrågor rörande LPW kontaktas respektive institutionsadministratör.

Senast granskad: