Svensk och engelsk benämning

Namnet på kursen ska avspegla kursens innehåll.
Exempel: Fransk 1600-talslyrik, 7,5 hp/French 17th Century Poetry (istället för Franska I: A1)

Kurser som omfattar ett självständigt arbete, vilket utgör förutsättningen för uppfyllandet av fordringarna för en viss examen, skall ha ordet Examensarbete/Degree thesis i titeln och en benämning som talar om vilken examen det leder till eller vilket ämne, eller bådadera.

Exempel generell examen:

Kandidatexamensarbete i Informatik
Magisterexamensarbete i Omvårdnad
Masterexamensarbete i Mikrodataanalys

Exempel yrkesexamen:

Examensarbete för högskoleingenjör energiteknik
Examensarbete för barnmorskeexamen
Examensarbete för specialistsjuksköterska med inriktning demensvård

Senast granskad: