Övrigt

Ange här övriga föreskrifter för kursen, exempelvis uppgift om uppdragsutbildning, obligatoriska kursmoment, begränsning av antal examinationer, etcetera.

Exempel på standardfraser

Om kursen är nätbaserad:

(SV) ”För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator med internetuppkoppling samt headset och webbkamera.
(ENG) ”For web-based course a computer with internet access as well as a headset and a webcam is a requirement.”

Om kursen är på preparandnivå:

(SV) ”Kursen får ej ingå i en examen vid Högskolan Dalarna.”
(ENG) “The course cannot be included in a degree issued by Högskolan Dalarna.”

Om kursen som ges på annat språk än svenska:

(SV) ”Undervisningsspråk är X.”

(ENG) “Language of instruction is X”

Senast granskad: