Information om antagningsprocessen

Avdelningen för studentservice och utbildningsadministration har hand om all antagning till kurser och program på grund- och avancerad nivå vid Högskolan Dalarna.

Antagning till utbildning vid Högskolan Dalarna

Avdelningen för studentservice och utbildningsadministration har hand om all antagning till kurser och program på grund och avancerad nivå vid Högskolan Dalarna. Antagningsförfarandet sker i flera olika antagningsomgångar där datumen skiljer sig åt. Alla utbildningar söks på antagning.se eller universityadmissions.se men till en del utbildningar måste man söka via en länk på du.se.

Datum för antagningsomgångar

De exakta datumen för när anmälan öppnar och stänger kan skilja sig åt beroende på vilken veckodag det är. Under viktiga datum på antagning.se finns alltid aktuella datum.

Här är de vanligast förekommande anmälningsperioderna. XX = året för den aktuella terminen.

HT20XX – 15 mars-15 april 

VT20XX – 15 september-15 oktober

ST20XX – ca 20 februari-15 mars

VIFYHTXX – 15 februari-15mars

VIFYVTXX – 15 augusti-15 september

MASTERHTXX – 16 oktober-15 januari

MASTERVTXX – 1 juni-15 augusti

IKHTXX – 16 oktober-15 januari

IKVTXX – 1 juni-15 augusti

USHTXX – 1 mars-15 april

USVTXX – 2 september-15 oktober

SKOLHT20XX – 15 mars-15 april

SKOLVT20XX – 15 september-15 oktober

FIFHTXX – 15 april-15 maj

FIFVTXX – 15 september-15 oktober

Beskrivning av antagningsomgångar

HT20XX och VT20XX är de två största antagningsomgångarna för kurser och program till höst- respektive vårtermin. ST20XX gäller sommarkurser.

VIFYHTXX och VIFYVTXX är tidigarelagda antagningsomgångar för yrkesverksamma. Här finns t.ex. specialistsjuksköterskeutbildningar och den arbetsintegrerade lärarutbildningen.

MASTERHTXX och MASTERVTXX är tidigarelagda antagningsomgångar för master- och magisterutbildningar, främst riktad till internationella studenter.

IKHTXX och IKVTXX är tidigarelagda antagningsomgångar för grundutbildningar, främst riktad till internationella studenter.  

USHTXX och USVTXX är antagningsomgångar för inresande utbytesstudenter.

SKOLHT20XX och SKOLVT20XX är antagningsomgångar för Skolverket Lärarlyftet - behörighetsgivande kurser för lärare.

FIFHTXX och FIFVTXX är antagningsomgångar för Skolverket – uppdragsutbildning för förskollärare i Förskoleklass.

Meritvärdering och platsfördelning

Om det finns fler behöriga sökande än platser till en utbildning fördelas platserna genom meritvärdering och urval.

Platsgaranti för programstudenter

Programstudenter har platsgaranti till sina kurser under förutsättning att de söker kurserna i tid och tackar ja i tid. För att kunna registrera sig på kurserna behöver de också uppfylla behörighetskraven innan kursstart.

Urval

De största antagningsomgångarna HT20XX och VT20XX har två urval där man måste tacka ja till sin plats för att behålla den. Missar man det blir man struken och förlorar sin plats. Eftersom antalet urval skiljer sig åt i olika antagningsomgångar är det viktigt att de sökande följer sin anmälan på antagning.se/universityadmissions.se.

Att överklaga

I antagningsbeskeden meddelas beslut om behörighet och de besluten har de sökande rätt att överklaga. En överklagan måste ha kommit in inom tre veckor från det att den sökande tagit del av sitt antagningsbesked. Det görs enklast via ett formulär på antagning.se där även mer information om att överklaga finns. När en överklagan kommer in måste antagningsfunktionen ta hand om den snarast. Om det finns anledning att ändra beslutet gör de det, annars ska ärendet skickas till ÖNH (Överklagandenämnden för högskolan) tillsammans med ett yttrande. Det är därför viktigt att det finns en motivering från institutionen om de hjälpt till vid bedömning av behörighet.

Senast granskad:
Kontakt
Senast granskad: