Datum för antagningsomgångar

Alla antangingsomgångar har datum som fastställs av UHR för sista anmälningsdag, sista kompletteringsdag med mera. Här publiceras löpande datum för kommande terminer.

Förklaringar

Antagningsomgångar

HT = Hösttermin
ST = Sommarkurser
VT = Vårtermin
IK = Internationella kurser och program (Grundnivå)
MASTER = Internationella kurser och program (Avancerad nivå)
SKOL = Skolverket, Lärarlyftet
SVA = Skolverkets kompetenshöjande kurser i Svenska som andraspråk
US = Utbytesstudenter
VIFY = Vidareutbildning för yrkesverksamma (specialistsjuksköterskor, barnmorskor samt arbetsintegrerad lärarutbildning)

Vad betyder datumen

Öppnar för anmälan - Från och med detta datum är det möjligt att söka de utbildningar som är annonserade i den aktuella antagningsomgången.

Sista anmälningsdag - Sista ordinarie anmälningsdag för de utbildningar som är annonserade i den aktuella antagningsomgången. Anmälningar som görs efter detta datum räknas som sen anmälan. Programstudenter behöver söka sina kurser senast sista anmälningsdag för att vara ha platsgaranti på kurser inom program.

Sista kompletteringsdag - Senast detta datum behöver all dokumentation för att stryka den sökandes behörighet vara uppladdad eller inskickad till antagning.se eller universityadmissions.se.

Antagningsbesked - Efter att urval skett baserat på sökandes meritvärden får de ett antagningsbesked.

Antagningstal - Senast detta datum behöver antagningstal dvs hur många sökande som kan antas till respektive utbildning, vara satt för att urval och antagning ska kunna ske.

Senast granskad:
Kontakt
Senast granskad: