Behörighetsbedömningar

Antagningsfunktionen fattar beslut om alla behörigheter för sökande. Ibland kan vi behöva stöd i att göra bedömningar av sökandes särskilda behörighet.

Behörighetsbedömning

Efter att anmälan och meriter är registrerade av sökande påbörjas antagningsfunktionens arbete med handläggning av anmälningar. När vi behöver hjälp med våra bedömningar så tar vi även kontakt med personal inom institutionerna. Vi kontaktar ämnesansvariga, programansvariga eller huvudområdesansvariga på institutionen, beroende på vad frågan gäller.

Om vi behöver samråda med er i en bedömning så skickar vi ett mejl med personnummer på den sökande som vi behöver samråda med er om. Ni behöver då bedöma den sökande och svara på det mejl ni fått från oss med resultatet av er bedömning och med motivering till varför den sökande bedöms som behörig, behörig med villkor eller obehörig.

Vi behöver en motivering till varför en sökande är obehörig för att kunna svara den sökande om varför den anses vara obehörig. Det krävs också för att vi ska kunna skriva ett yttrande vid eventuell överklagan till ÖNH utan att kontakta er igen i efterhand.

Behörig med villkor betyder att den sökande måste uppfylla vissa krav för att vara behörig till utbildningen, och kunna registrera sig på den. Exempelvis kan en student som läser en behörighetsgivande kurs under pågående termin anses behörig med villkor. Villkoret är då att den behörighetsgivande kursen ska vara avklarad vid utbildningens start. Om ni gör bedömningen att en sökande är behörig med villkor måste ni ange vilken/vilka kurser som den sökande ska klara för att uppfylla behörighetskravet.

Behörighetskraven är uppdelade i två steg: grundläggande och särskild behörighet. Alla krav måste uppfyllas för att en sökande ska anses behörig.

Det är viktigt att komma ihåg att vi bara samråder i bedömning av den särskilda behörigheten. Det är därför mycket viktigt att inte lova någon sökande som har kontakt direkt med er att den är behörig eller att den kommer att bli antagen. Det är antagningen som fattar beslut om antagning och meritvärdering. Den sökande kan vara grundläggande obehörig, ha för lågt meritvärde, ha prioriterat för många kurser högre eller liknande som gör att den inte blir antagen.

Senast granskad:
Senast granskad: