Behörighetsbedömningar

I vissa fall behöver vi kontakta ämnes- eller programansvariga för hjälp med bedömning av behörighet.

Behörighetsbedömning

Behörighet delas upp i grundläggande och särskild behörighet. Det är vi antagningshandläggare som bedömer den grundläggande och den särskilda behörigheten men ibland kan vi behöva hjälp med bedömning av den särskilda behörigheten. Mer information om de olika behörigheterna hittar du här, Behörighet - Högskolan Dalarna

Om vi behöver samråda med er så skickar vi en fråga via mejl. På Nya-webben, NyA-webben - Högskolan Dalarna,  finns information om vad de sökt, den sökandes meriter och uppladdade dokument.  Vi vill att ni svarar i samma mejl om ni tycker att den sökande är behörig, obehörig eller behörig med villkor.

Behörig med villkor betyder att den sökande måste uppfylla vissa krav för att vara behörig till utbildningen. En student som läser en behörighetsgivande kurs under pågående termin är behörig med villkor. Om ni gör bedömningen att den sökande är behörig med villkor måste ni ange vilken/vilka kurser som den sökande ska klara för att uppfylla behörighetskravet.

Om ni tycker att den sökande är obehörig är det viktigt att ni anger vad som saknas och skriver en motivering. Det underlättar vid frågor från den sökande eller vid en eventuell överklagan. 

Det är viktigt att komma ihåg att vi bara samråder i bedömning av den särskilda behörigheten. Det är antagningshandläggare som fattar beslut om antagning. Det är därför viktigt att inte lova någon sökande som har kontakt direkt med er att den är behörig eller kommer att bli antagen. Den sökande kan vara grundläggande obehörig, ha för lågt meritvärde, ha prioriterat för många kurser högre eller liknande som gör att den inte blir antagen.

Senast granskad:
Senast granskad: