Behörighet

För att bli antagen till högre utbildning måste man ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighet och delas in i grundläggande och särskild behörighet.

Behörighet till högskoleutbildning

All högskoleutbildning kräver grundläggande behörighet. Många utbildningar kräver ytterligare förkunskaper, så kallad särskild behörighet.

Behörigheter styrs av högskolans antagningsordning som i sin tur är styrd av Högskoleförordningen. Till stöd för den som skriver kurs- och utbildningsplaner finns också Förkunskapshandboken.

Kontakta gärna antagningen direkt via support@du.se om du har frågor om hur du kan och får formulera behörighetskrav för dina utbildningar.

Grundläggande behörighet och särskild behörighet

För utbildning på grundnivå delas behörigheterna in i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Den grundläggande behörigheten krävs för all högskoleutbildning på grundnivå och består av en avslutad utbildning på gymnasienivå eller kunskaper som motsvarar detta. Den särskilda behörigheten för kurser och program som vänder sig till nybörjare anges i gymnasiekurser.

Det finns även kurser och program på grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare. Då kan de särskilda behörighetskraven bestå av en eller flera högskolekurser, eller andra krav för utbildningen.

Program på avancerad nivå har en grundläggande behörighet som i de flesta fall består av en avslutad examen på högskolenivå, och särskild behörighet på motsvarande sätt som ovan. Kurser på avancerad nivå har enbart krav på särskild behörighet.

Andra krav

Universitets- och högskolerådet föreskriver om vilka särskilda behörigheter som ska användas för en utbildning som leder till en yrkesexamen. För övriga utbildningar på grundnivå som vänder sig till nybörjare föreskriver UHR om vilka gymnasiekurser som högskolorna kan använda för särskilda behörigheter.

Högskolan kan själv föreskriva om andra krav som går utöver vad aktuell särskild behörighet tillåter för utbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare. Innan högskolan meddelar sådana föreskrifter ska UHR ges tillfälle att yttra sig över högskolans förslag.

Mer information om andra krav finns på UHR:s hemsida

Senast granskad: