Anstånd med studiestart

Den som är antagen till en utbildning men inte kan börja sina studier har möjlighet att ansöka om att få skjuta upp studiestarten - anstånd.

Anstånd med studiestart

Den som är antagen till en utbildning men inte kan påbörja sina studier kan ansöka om att få skjuta upp sin studiestart, något som också kan kallas anstånd med studiestart. Den som vill söka om anstånd behöver göra ansökan innan den har registrerat sig och påbörjat sin utbildning. Om studenten har påbörjat sin utbildning genom att registrera sig och av någon anledning behöver göra ett uppehåll ska man ansöka om studieuppehåll.

När vi beviljar ett anstånd får den sökande behålla sin plats på utbildningen och påbörja den vid ett senare tillfälle. När den sökande ska påbörja utbildningen igen efter anståndet är det viktigt att den söker

Skäl för anstånd

För att få anstånd med studiestarten måste det finnas särskilda skäl som till exempel sociala och medicinska skäl. Högskolans bedömning av särskilda skäl sker utifrån Universitets- och högskolerådets beslutade  föreskrifter om studieuppehåll, UHRFS 2013:3. Särskilda skäl kan vara vård av barn, studentfackliga uppdrag, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, tidsbegränsad provanställning, tjänstgöring i Försvarsmakten eller uppskjuten ledighet enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Skälen ska alltid styrkas med lämpliga intyg.

 

 

Senast granskad: