Ändra undervisnings- och/eller examinationsform vid särskilda skäl

Rektor har beslutat att ge möjlighet att vid särskilda skäl ändra undervisnings- och/eller examinationsform med anledning av covid-19. Beslutet gäller längst till och med 5 juni 2022.

Prefekter har rätt att besluta om förändrade undervisnings- och/eller examinationsformer av särskilda skäl med anledning av covid-19.

Särskilda skäl ska endast tillämpas i undantagsfall och motivering ska därför biläggas beslutet. Det är av stor vikt att ändringar i kursplan av särskilda skäl dokumenteras och diarieförs enligt rutin upprättad av högskolan. Ordinarie arbetssätt för beslutsfattande i BeHDa gäller. 

Kom ihåg!

Även studenter behöver informeras om beslut om ändring av undervisnings- och/eller examinationsformer. Detta ansvarar institutionen för.

Högskolan ska planera undervisning och examinationer utifrån ordinarie beslutad kursplan och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende covid-19. Smittspridningen kan dock leda till problem för studenterna att genomföra sin utbildning vilket föranleder att högskolan möjliggör att vid särskilda skäl genomföra ytterligare åtgärder för att inte grupper av studenter ska komma efter i utbildningen på grund av covid-19.

Högskolan ska erbjuda minst tre examinationstillfällen under ett år från kursstart, där ett första omprov ges i anslutning till ordinarie provtillfälle. För att inte grupper av studenter ska komma efter i sin utbildning med anledning av covid-19 kan ett sätt vara att erbjuda studenterna fler provtillfällen än vad normalt ges under utbildningarna eller att välja andra examinationsformer om det behövs av smittskyddsskäl – detta beslutas av prefekt. 

Senast granskad: