Samarbeta utanför Europa

Ta chansen att knyta kontakter med andra världsdelar.

Erasmus+

Kapacitetsuppbyggnad

En möjlighet att utveckla nya kurser, utbildningscentra, läroplaner och administration tillsammans med utländska lärosäten. Projekten kan sökas för samarbete med partnerländer i cirka 150 länder över hela världen.

Utomeuropeisk mobilitet (ICM)

Ett utbytesprogram för studenter och personal, giltigt för alla länder utanför EU. Genom programmet får studenter och personal möjlighet att arbeta, studera eller praktisera i ett annat land.

Linnaeus-Palme 

Linnaeus-Palme är ett SIDA-finansierat program som stödjer student- och lärarmobilitet mellan universitet i Sverige och utvecklingsländer. 

Det kommer inte att finnas någon finansiering från Sida för nya ansökningsomgångar genom UHR från och med 2023.

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT)  

STINT utlyser regelbundet både individuella stipendier för lärare och forskare och strategiska medel för internationalisering.

Euraxess “Researchers in Motion”

“Researchers in Motion” är ett paneuropeiskt initiativ för att ge information och support åt professionella forskare. Den svenska sektionen administreras av Göteborgs universitet. 

Senast granskad: