Internationella studenter

Högskolan Dalarna välkomnar internationella studenter både inom och utanför utbytesavtal och samarbeten. 

Olika kategorier av internationella studenter och praktikanter 

Utbytesstudenter 

Utbytesstudenterna kommer till oss via olika program och samarbeten. Studenterna läser en eller två terminer här och tar sedan examen vid sitt hemuniversitet.

De betalar ingen studieavgift och studenter som kommit hit via Erasmus+, Linnaeus-Palme eller Nordplus får ett stipendium för att kunna genomföra sina studier.  

Freemovers  

Internationella studenter som inte omfattas av ett utbytesavtal brukar kallas freemovers. De freemovers som kommer från länder inom EU och EES betalar vanligtvis ingen studieavgift.

Freemovers från övriga länder måste betala en studieavgift, men har möjlighet att söka olika stipendier, bland annat hos Högskolan Dalarna och Svenska institutet.  

Praktikanter  

Många studenter vill praktisera inom ramen för Erasmusprogrammet. I de flesta fall stannar praktikanten 2–12 månader och har under den tiden ett stipendium från sitt hemlärosäte.

Om din institution får en förfrågan från en student som vill praktisera kan ni avböja eller acceptera, det är upp till er.  

Högskolan Dalarna tar även emot praktikanter som inte omfattas av de traditionella utbytesavtalen. I många fall handlar det om studenter som kombinerar praktiken med att skriva sitt examensarbete. 

Praktisk information 

Internationella studenter behöver själva ordna med boende, visum, försäkringar och liknande. Detaljerad praktisk information riktad direkt till studenterna finns på du.se

De internationella studenter som kommer till oss får möjlighet delta i ett välkomstprogram. Programmet omfattar bland annat en introduktionsdag och flera aktiviteter under läsåret. 

Senast granskad:
Kontakt
Internationell handläggare
Senast granskad: