Internationellt samarbete

De kommande åren ska vi öka det internationella samarbetet inom utbildning och forskning.