Registrera i forskningsdatabasen

När du startar ett forskningsprojekt ska du registrera det i Högskolan Dalarnas forskningsdatabas.

Registrera eller redigera ett projekt 

Skapa ett nytt projekt eller gå in på ett befintligt. Du får redigera projekt som du själv har skapat eller där du är deltagare. Övriga projekt får du bara titta på.

De projekt du själv skapat, eller ingår i som deltagare, får du redigera. Genom att gå in på sidan kan den som skapat projektet ändra informationen när som helst. Om det skulle uppstå tekniska problem, exempelvis att deltagarna inom ett projekt inte finns kvar i organisationen, ska ärendet skickas till support.

Kom ihåg att spara dina registreringar. När du har varit inaktiv i 20 minuter avbryts sessionen.

Registrera och uppdatera forskningsprojekt (kräver inloggning)

Registrerade projekt visas på din personliga presentationssida

Forskningsdatabasen är en viktig del i presentationen av högskolans forskning. När ditt projekt är registrerat får det en egen webbsida och din forskning blir sökbar för externa besökare, till exempel forskare och journalister.

Dina registreringar i forskningsdatabasen kopplas automatiskt till din personliga presentationssida på du.se. Projekten kopplas också ihop med DiVA och kommande publikationer inom projektet. På så sätt kan du se både i DiVA och på webben vilka publikationer som hör till respektive projekt och vice versa.

Det går att hitta samtliga forskningsprojekt via sök på vår webbplats:

Sök forskningsprojekt

Senast granskad:
Kontakt
Senast granskad: