Forskningsdata och personuppgifter

Som forskare ansvarar du för att hantera forskningsdata och personuppgifter på ett säkert sätt enligt de lagar och regler som finns.

Forskningsdata

Som statlig myndighet ska Högskolan Dalarna dokumentera, lagra, arkivera och tillgängliggöra forskningsdata under hela forskningsprocessen.

Som forskare har du själv ansvar för forskningsdata i ditt projekt.
Du kan bland annat få hjälp av Högskolans forskningsdatastöd i arbetet med att ta fram en datahanteringsplan som säkerställer att forskningsdata lagras på bästa sätt och inte riskerar att försvinna.

Här finns Högskolan Dalarnas stöd och vägledning kring hantering av forskningsdata


Kontakt: 

forskningsdata@du.se

Personuppgifter

Vilka krav ställs vid behandling av personuppgifter? Dataskyddsförordningen (GDPR) ersatte personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. Förordningen stärker den enskildes rättigheter och skärper skyldigheterna för den som behandlar personuppgifter. Dessutom innebär förordningen en harmonisering av regelverket inom EU.

Högskolans dataskyddsombud ger råd och stöd i hanteringen av personuppgifter, exempelvis i frågor som gäller:

 • anmälan av personuppgiftsbehandling,
 • utformning av information till forskningspersoner,
 • hantering av registrerades rättigheter,
 • skydd av personuppgifter – riskbedömning och säkerhetsåtgärder.

Läs om regelverket i Dataskyddsförordningen i Högskolans guide om personuppgifter och dataskydd. Här finns också aktuella checklistor, blanketter med mera:

Här finns Högskolan Dalarnas stöd och vägledning kring hantering av personuppgifter och dataskydd 

Kontakt: 

dataskydd@du.se

Juridik i forskningsprojekt

Om du behöver stöd i samband med juridiska frågor och avtalsfrågor vid planering och ansökan om extern forskningsfinansiering, eller under projekttiden, ska du kontakta högskolans jurist.

Högskolejuristen ger råd och stöd i bl a följande: 

 • frågor om upphovsrätt och immaterialrätt
 • samarbetsavtal
 • konsortialavtal inom ramen för EU-projekt
 • personuppgiftsbiträdesavtal
 • avtal om gemensamt personuppgiftsansvar
 • data transfer agreements (DTA)
 • olika slags förbindelser etc.   


Kontakt: 

hogskolejurist@du.se

 

Senast granskad: