Forskningsdata och personuppgifter

Som forskare ansvarar du för att hantera forskningsdata och personuppgifter på ett säkert sätt enligt de lagar och regler som finns.

Forskningsdata

Som statlig myndighet ska Högskolan Dalarna dokumentera, lagra, arkivera och tillgängliggöra forskningsdata under hela forskningsprocessen.

Som forskare har du själv ansvar för forskningsdata i ditt projekt. Du kan bland annat få hjälp med att ta fram en datahanteringsplan som säkerställer att forskningsdata lagras på bästa sätt och inte riskerar att försvinna.

Guide om forskningsdatastödet, vid Högskolan Dalarna

Personuppgifter

Här finns stöd i form av checklistor, blanketter och en sammanfattning över dataskyddsförordningen GDPR:

Guide om personuppgifter och dataskydd vid Högskolan Dalarna

Om du behöver ytterligare stöd kan du vända dig till högskolans dataskyddsombud som ger råd och stöd i hanteringen av personuppgifter, till exempel i dessa frågor:

 • Anmälan av personuppgiftsbehandling.
 • Utformning av information till forskningspersoner.
 • Hantering av registrerades rättigheter.
 • Skydda personuppgifter – riskbedömning och säkerhetsåtgärder.

Juridik i forskningsprojekt

Om du behöver stöd i samband med juridiska frågor och avtalsfrågor vid planering och ansökan om extern forskningsfinansiering, eller under projekttiden, ska du kontakta högskolans jurist.

Högskolejuristen ger råd och stöd i bl a följande: 

 • frågor om upphovsrätt och immaterialrätt
 • samarbetsavtal
 • konsortialavtal inom ramen för EU-projekt
 • personuppgiftsbiträdesavtal
 • avtal om gemensamt personuppgiftsansvar
 • data transfer agreements (DTA)
 • olika slags förbindelser etc.   

Kontakt: 

hogskolejurist@du.se

 

Senast granskad:
Kontakt
Forskningsdata
Dataskyddsombud
Högskolejurist
Senast granskad: