Forskarutbildningen Mikrodataanalys

Här får du som doktorand och handledare stöd och vägledning i forskarutbildningen.

Sidan är under uppbyggnad.

Senast granskad:
Kontakter
Professor mikrodataanalys
Studierektor Mikrodataanalys
Forskarutbildningssamordnare
Senast granskad: