Utbildning

Vår värdegrund

På vilket sätt ger vår värdegrund riktning i vardagen? I denna utbildning får du en introduktion till den statliga såväl som den akademiska värdegrunden. Vi kommer även att diskutera innebörden om kollegialitet som princip och beskriva hur det kollegiala inflytandet ser ut vid Högskolan Dalarna.
Datum: , kl 09:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Sista anmälningsdag:

Datum har inte beslutats ännu. 

  • Målgrupp: Chefer samt proprefekter
  • Ansvarig: Avdelningen för HR tillsammans med Dekan och Prodekan
  • Anmälan: Mejla Kristina Nordin senast 2 veckor innan utbildningen 

Innehåll:

  • Våra värdeord
  • Den statliga värdegrunden
  • Den akademiska värdegrunden (samt kollegialt inflytande vid HDa)
  • Styrlogiker och kollegialiteten som princip
Senast granskad: