Utbildning

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Välkommen till en utbildning där vi tar avstamp i det arbetsmiljöansvar du som chef har och hur du systematiskt bör arbeta med arbetsmiljön.

Datum: , kl 13:00 - 16:00
Plats: Campus Falun
Sista anmälningsdag:

Vi pratar lagkrav, riskbedömning, tillbud och organisatorisk- och social arbetsmiljö. Vi får även en inblick i skyddsorganisationens arbete och roll på högskolan.

Målgrupp: Chefer och proprefekter

Ansvarig: Avdelningen för HR  

Anmälan: Mejla kno@du.se senast 2 veckor innan utbildningen 

Senast granskad: