Utbildning

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Välkommen till en utbildning där vi tar avstamp i det arbetsmiljöansvar du som chef har och hur du systematiskt bör arbeta med arbetsmiljön. Vi pratar lagkrav, riskbedömning, tillbud och organisatorisk- och social arbetsmiljö. Vi får en inblick i skyddsorganisationens arbete och roll på högskolan.
Datum: , kl 09:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
  • Målgrupp: Chefer
  • Ansvarig: Avdelningen för HR
  • Anmälan: Mejla kno@du.se senast 2 veckor innan utbildningen 
Senast granskad: