Utbildning

Retendo

Genom denna utbildning får du kunskap om Retendo, som är högskolans verktyg för tjänsteplanering.
Datum: , kl 09:30 - 11:00
Plats: Zoom
  • Målgrupp: Chefer vid institutionen
  • Ansvarig: Avdelningen för HR
  • Anmälan: Mejla kno@du.se senast 1 vecka innan utbildningen 
Senast granskad: