Utbildning

Rekrytering och kompetensförsörjning

Hur arbetar högskolan med kompetensförsörjning som strategisk fråga och hur arbetar vi för att rekrytera den skickligaste för varje position?

Datum: , kl 09:00 - 12:00
Plats: Campus Borlänge
Sista anmälningsdag:

I denna utbildning får du kunskap om kompetensbaserad rekryteringsmetodik och rekryteringsprocessen. Du kommer även att få kunskap om hur våra om bias i bedömning och hur vi kan arbeta för inkluderande och rättssäkra rekryteringar.

Målgrupp: Chefer, proprefekter samt ledamöter i AFU

Ansvarig: Avdelningen för HR

Anmälan: Mejla kno@du.se senast 2 veckor innan utbildningen

Senast granskad: