Utbildning

Rekrytering och kompetensförsörjning

Hur arbetar högskolan med kompetensförsörjning som strategisk fråga och hur arbetar vi för att rekrytera den skickligaste för varje position?
Datum: , kl 09:00 - 12:00
Plats: Campus Falun

I denna utbildning får du kunskap om kompetensbaserad rekryteringsmetodik och rekryteringsprocessen. Du kommer även att få kunskap om hur våra om bias i bedömning och hur vi kan arbeta för inkluderande och rättssäkra rekryteringar.

  • Målgrupp: Chefer, proprefekter samt ledamöter i AFU
  • Ansvarig: Avdelningen för HR
  • Anmälan: Mejla kno@du.se senast 2 veckor innan utbildningen 

 

Senast granskad: